17/05/2024

Các thẻ tag HTML5 phổ biến nhất

HTML5 cung cấp nhiều thẻ tag mới và cải tiến so với phiên bản HTML trước đây. Dưới đây là một số thẻ tag HTML5 phổ biến nhất mà bạn nên biết.

Thẻ HTML5 dành cho cấu trúc trang và các bố cục chính

 • <!DOCTYPE html>: Khai báo loại tài liệu là HTML5
 • <html>: Thẻ gốc của tài liệu HTML
 • <head>: Chứa thông tin meta về trang web, chẳng hạn như tiêu đề, từ khóa, và liên kết đến các tệp CSS
 • <title>: Xác định tiêu đề của trang web
 • <body>: Chứa nội dung chính của trang web, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh và video
 • <header>: Chứa phần tiêu đề của trang web, chẳng hạn như logo và menu điều hướng
 • <nav>: Chứa danh sách liên kết đến các trang khác trên trang web
 • <main>: Chứa nội dung chính của trang web
 • <aside>: Chứa nội dung bên lề trang web, chẳng hạn như thanh bên hoặc thông tin liên hệ
 • <footer>: Chứa phần chân trang của trang web, chẳng hạn như thông tin bản quyền và liên kết đến các trang mạng xã hội

Cấu trúc mẫu một trang HTML5 cơ bản nhất.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset=”utf-8″>
 <title>Tiêu đề trang</title>
</head>
<body>
 <p>Đây là nội dung trang</p>
</body>
</html>

Các thẻ HTML5 trình bày trong nội dung văn bản

 • <h1> đến <h6>: Xác định tiêu đề từ cấp 1 đến cấp 6
 • <pre>: Xác định văn bản được định dạng sẵn, giữ nguyên khoảng trắng và ngắt dòng
 • <code>: Xác định mã code
 • <kbd>: Xác định văn bản được nhập từ bàn phím
 • <samp>: Xác định ví dụ về văn bản
 • <mark>: Xác định văn bản được đánh dấu để chú ý
 • <picture>, <figure> dùng để trình bày media
 • <blockquote>: Xác định trích dẫn
 • <ul>: Xác định danh sách không có thứ tự
 • <ol>: Xác định danh sách có thứ tự
 • <li>: Xác định mục trong danh sách
 • <iframe>: Nhúng nội dung từ trang web khác vào trang web hiện tại
 • <embed>: Nhúng nội dung đa phương tiện, chẳng hạn như video

Các thẻ HTML5 trình bày form

 • <form>: Tạo biểu mẫu để thu thập dữ liệu từ người dùng.
 • <input>: Tạo các trường nhập liệu khác nhau, chẳng hạn như trường văn bản, trường mật khẩu, và nút bấm.
 • <select>: Tạo danh sách thả xuống để người dùng lựa chọn
 • <textarea>: Tạo trường văn bản nhiều dòng
 • <button>: Nút bấm để tiến hành xử lý dữ liệu form

Mình có tìm thấy một video tham khảo về cách bắt đầu học HTML5.

Hướng dẫn bắt đầu với HTML5

Kết luận

Đây chỉ là một số thẻ tag HTML5 phổ biến nhất. HTML5 còn cung cấp nhiều thẻ tag khác để bạn khám phá. Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu HTML5 chính thức để biết thêm thông tin: https://dev.w3.org/html5/spec-LC/

Đánh giá bài viết này

You may also like