16/05/2024

Giới thiệu về package nvm – Node Version Manager

NVM (Node Version Manager) là công cụ quản lý phiên bản Node.js phổ biến, cho phép bạn dễ dàng cài đặt, chuyển đổi và sử dụng nhiều phiên bản Node dễ dàng trên máy tính.

Tại sao cần sử dụng các phiên bản NodeJS khác nhau?

Do các dự án có phiên bản khác nhau: Mỗi dự án NodeJS có thể có yêu cầu về phiên bản NodeJS khác nhau. Ví dụ, một dự án có thể yêu cầu phiên bản NodeJS mới nhất để tận dụng các tính năng mới nhất, trong khi dự án khác có thể yêu cầu phiên bản cũ hơn để duy trì khả năng tương thích. Sử dụng NVM, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các phiên bản NodeJS khác nhau mà không cần gỡ cài đặt và cài đặt lại, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

Để hỗ trợ bảo trì dự án cũ: Nhiều ứng dụng NodeJS cũ hơn có thể được viết bằng phiên bản NodeJS không còn được hỗ trợ chính thức. Việc sử dụng NVM cho phép bạn cài đặt và chạy các phiên bản NodeJS cũ hơn (như các phiên bản 8, 12, 14, 16), đảm bảo rằng các ứng dụng NodeJS cũ của bạn vẫn có thể hoạt động.

Để thử nghiệm phiên bản mới: NodeJS thường xuyên phát hành các phiên bản mới với các tính năng và cải tiến mới. NVM cho phép bạn dễ dàng cài đặt và thử nghiệm các phiên bản NodeJS mới này trước khi triển khai chúng vào môi trường sản xuất.

Để xử lý lỗi trên một phiên bản NodeJS cụ thể: Đôi khi, các lỗi trong ứng dụng NodeJS có thể liên quan đến phiên bản NodeJS cụ thể. Chẳng hạn, file package.json hoạt động trên version 12, nhưng nếu cài phiên bản 14 lại không hoạt động.

Cài đặt NVM trên máy tính

Mỗi hệ điều hành có thể cài đặt các phiên bản khác nhau.

Hệ điều hành Windows

Cài theo hướng dẫn của package nvm-windows.

Hệ điều hành Mac OSX

Cài theo hướng dẫn của package nvm. Có thể sử dụng Terminal/Bash Script để chạy lệnh.

Sử dụng NVM

Kiểm tra phiên bản bằng Terminal sau khi cài xong:

# kiểm tra phiên bản NVM đã được cài đặt.
nvm -v

# kiểm tra phiên bản Node.js đã được cài đặt
node -v

# kiểm tra phiên bản NPM đã được cài đặt
npm -v

Sau đó, đây là các hướng dẫn cài đặt và kích hoạt một phiên bản NodeJS:

# Cài đặt một phiên bản NodeJS cụ thể
nvm install 14

# Chuyển sang phiên bản NodeJS 14 vừa cài
nvm use 14

# Kiểm tra các phiên bản đã cài
nvm ls

Kết luận

Thay vì sử dụng NodeJS phiên bản cụ thể, với nvm, bạn sẽ thoải mái và linh động chuyển đổi giữa các phiên bản NodeJS khác nhau.

Đánh giá bài viết này

You may also like