15/05/2024

Thiết kế Responsive Web là gì?

Responsive Web Design (RWD), hay còn gọi là Thiết kế web đa thiết bị, là một phương pháp thiết kế và phát triển giao diện web nhằm đảm bảo hiển thị tối ưu trên mọi thiết bị, bất kể kích thước màn hình...

15/05/2024

Tư duy DRY – Don’t Repeat Yourself

DRY là viết tắt của Don’t Repeat Yourself, nghĩa là Đừng lặp lại chính mình. Đây là một nguyên tắc quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm, khuyến khích các lập trình viên tránh viết code trùng lặp nhiều lần.